Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Aplikace pro evidenci nálezů

  Vše o numismatice

  

  

 

  


Za Kelty v Týnci nad Labem

Včera proběhla v prostorách Detektorwebu první letošní přednáška, tentokrát na téma Za Kelty v Týnci nad Labem se špachtlí a detektorem. Hlavním přednášejícím byl vedoucí záchranného výzkumu v Týnci Mgr. Zdeněk Beneš z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek


O mincovních nálezech pak pohovořili numismatici Národního muzea PhDr. Jiří Militký PhD. (keltské mince)

Zvětšit obrázek


a Mgr. Kamil Smíšek (středověké a novověké mince).

Zvětšit obrázek


Ve vitrínkách byla také připravena výstava vybraných artefaktů.

Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek


Díky možnosti alespoň očima si „ohmatat“ atraktivní nálezy, poutavému výkladu přednášejících a diapozitivům jsme se v ten nevlídný zimní večer na pár chvil přenesli zpět do nejžhavějších týdnů tropického léta či teplého podzimu v letech 2014-2016, kdy ve třech etapách probíhal v Týnci záchranný výzkum, při kterém bylo pod hradištěm Kolo odkryto laténské sídliště z 2.–1. st. př. Kr., (tedy z doby železné, kdy u nás žili Keltové).

Zvětšit obrázek


Záchranný výzkum vyvolala revitalizace mrtvého ramene Labe, Archeus DW přijal pozvání archeologa Zdeňka Beneše, aby s pomocí detektorů pomohl prozkoumat lokalitu, která pak archeology překvapila významem a bohatstvím nálezů. Ve srovnání například se Stradonicemi (90 ha) jde o lokalitu zhruba desetkrát menší, ale provedený výzkum zcela změnil pohled archeologů na ni. Z provinčního hradišťátka se stala lokalita s velkým vědeckým potenciálem, který ukazuje na mimořádný význam sídliště ležícího na důležité labské dopravní cestě, které také mohlo sloužit i jako celnice.

Zvětšit obrázek


Na odkryté ploše devíti hektarů byla odhalena velmi hustá zástavba, našlo se zde např. i jedno čtvercové příkopové ohrazení 5x5 m, které snad mohlo být svatyní...

Zvětšit obrázek


...a množství jam, pozůstatků po stavbách a dvě polozemnice – zahloubené chaty. Zajímavé byly pro archeology např. i odpadní jámy plné střepů, z kterých bude možné rekonstruovat některé nádoby.

Zvětšit obrázek


Celkem na lokalitě archeologové odkryli 732 objektů. Bylo zaměřeno na 1600 kovových nálezů - drtivou většinou pomocí detektorů (jen malá část „špachtlí a štětečkem“). Kovové i nekovové nálezy pokrývají období paleolitu, neolitu, mladší až pozdní doby bronzové, pozdní doby halštatské, starší doby římské, raného a vrcholného středověku a novověku. Nejvýznamnější jsou samozřejmě nálezy z pozdní doby laténské.

Pro nás ale určitě i pro archeology patří k atraktivním nálezům třeba depot čtyř bronzových náramků z ml. doby bronzové...

Zvětšit obrázek


... soubor keltských prstýnků, římský prsten s gemou se symbolem Pegase – první takový ze stříbra nalezený ve střední Evropě na sever od Alp...

Zvětšit obrázek


... kroužky s kulovitými nálitky (pozdní latén)...

Zvětšit obrázek


... opasková (palmetovitá) zápona (pozdní latén)...

Zvětšit obrázek


... zlomky sekerky (mladší doba bronzová)...

Zvětšit obrázek


... a především bronzová hlava kance.

Zvětšit obrázek


Hlava by měla být pozůstatkem ataše ze zdobeného honosného vědra.

Zvětšit obrázek


O spektru, původu a významu keltských mincích nalezených v Týnci hovořil PhDr. Jiří Militký PhD. Detektory na předhradním sídlišti pod vrchem Kolo „vypípali“ 66 nominálů, které podle Jiřího Militkého odpovídají spektru mincí z jiných keltských sídlišť včetně lokálních odlišností. Pocházejí z oppidálního období LT D1 a-b. Jsou zde zastoupeny třetiny a osminy statérů mušlové řady, jádrem kolekce jsou stříbrné oboly typu Stradonice, přítomny jsou i další mince, např. potinová mince z Galie.
Zajímavým nálezem jsou výplně mincovních destiček – polotovary střížků, které naznačují, že zde mohly být mince i raženy, ale důkazy pro to nemáme.

O nálezech středověkých a novověkých mincí hovořil Mgr. Kamil Smíšek . Na lokalitě se našlo 299 nominálů z 12.-20. st. , drtivá většina ale byla z 18.-20. století. Jde hlavně o nejběžnější a nejztrátovější stříbrné domácí a slezské mince, které se sem zřejmě dostaly až sekundárně. Výjimkou jsou dva středověké denáry.
K zajímavým nálezům patří husitské flůtky, parvy a jedna kuriozitka – ruská carská kopějka.

Zvětšit obrázek


Přednášející se shodli na zásadní roli, kterou při záchranném výzkumu spolu s tradičními metodami archeologie sehrály detektory. Tato kombinace – jak zároveň konstatovali - není dnes ještě běžná. Mgr. Zdeněk Beneš poděkoval členům spolku Archeus DW a dalším hledačům za desítky hodin práce bez nároku na odměnu.

Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek


My můžeme jen poděkovat za možnost se takové skvělé akce zúčastnit a všem přednášejícím za poučný večer.

Před přednáškou i po ní byla příležitost si s přítomnými archeology podebatovat.

Zvětšit obrázek



Zvětšit obrázek


Článek o výzkumu v Týnci vyšel v Detektor revui 6/2015 pod názvem: Archeus DW v akci.

Zvětšit obrázek



Autor: Kasander, zobrazeno: 7502x, komentářů: 5  [nahoru]





Diskuse k tomuto příspěvku:


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.
Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  

Příspěvky od uživatele Kasander


Nálezy:

Rozbité příběhy – 20.10.17 |zobrazeno: 3020x, komentářů: 7
Pár kousků z dovolené – 15.9.17 |zobrazeno: 3804x, komentářů: 8
Velikonoční Šumava – 17.5.17 |zobrazeno: 4557x, komentářů: 7
V "Udolí sudeťáčků" VI. – 10.10.16 |zobrazeno: 6397x, komentářů: 6
Na sv. Václava - Václav IV. – 3.10.16 |zobrazeno: 5458x, komentářů: 18
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" - číslo – 25.8.16 |zobrazeno: 5992x, komentářů: 6
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" – 23.8.16 |zobrazeno: 6100x, komentářů: 10
Z dubnové Šumavy – 11.5.16 |zobrazeno: 5967x, komentářů: 23
Freie Stadt Danzig a něco na odkašlávání – 5.10.15 |zobrazeno: 5533x, komentářů: 7
Z minulého víkendu – 25.9.15 |zobrazeno: 5742x, komentářů: 11
Něco z dovolené – 12.8.15 |zobrazeno: 5431x, komentářů: 15
Ještě něco z jara – 29.5.15 |zobrazeno: 5944x, komentářů: 10
Robotní známky - sourozenci – 14.11.14 |zobrazeno: 6017x, komentářů: 14
Ze smeťáčku a pole – 22.10.14 |zobrazeno: 5770x, komentářů: 17
Stříbro a pečeťák – 5.9.14 |zobrazeno: 5968x, komentářů: 3
Údolí sudeťáčků IV. – 19.8.14 |zobrazeno: 5896x, komentářů: 18
V Údolí sudeťáčků III. – 13.8.14 |zobrazeno: 6523x, komentářů: 22
Pár kousků z tropů – 22.7.14 |zobrazeno: 5704x, komentářů: 4
Zas přibylo pár lahviček – 17.7.14 |zobrazeno: 5800x, komentářů: 17
Můj první zákopák – 14.7.14 |zobrazeno: 5813x, komentářů: 9
Dohledávka v "Údolí sudeťáčků" – 7.7.14 |zobrazeno: 5729x, komentářů: 16
Faléry, knofle, mince... – 17.6.14 |zobrazeno: 6018x, komentářů: 15
Sudeťáček z Údolí sudeťáčků – 11.6.14 |zobrazeno: 6608x, komentářů: 23
Ze šumavského smeťáčku – 23.5.14 |zobrazeno: 6117x, komentářů: 15
Určení žetonu – 28.4.14 |zobrazeno: 5682x, komentářů: 4
Kámen neudržel tajemství – 3.4.14 |zobrazeno: 6391x, komentářů: 20
Z březnových vycházek – 19.3.14 |zobrazeno: 6061x, komentářů: 12
Závaží – 6.3.14 |zobrazeno: 5835x, komentářů: 7
Medaile Za obranu Kavkazu – 3.3.14 |zobrazeno: 6287x, komentářů: 10
Něco z posledních vycházek – 20.2.14 |zobrazeno: 5861x, komentářů: 17
Kde ty loňské přezky jsou... – 29.1.14 |zobrazeno: 6132x, komentářů: 19
Ještě z vánočního hledání – 13.1.14 |zobrazeno: 5826x, komentářů: 12
Poslední podzimní výlet – 9.1.14 |zobrazeno: 5841x, komentářů: 15

 
Články:

SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 13.6.18 |zobrazeno: 2337x, komentářů: 5
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 4.6.18 |zobrazeno: 2248x, komentářů: 6
Tradiční jarní Šumava s Karlem – 12.4.18 |zobrazeno: 2713x, komentářů: 3
Rozloučení a setkání s legendami – 15.8.17 |zobrazeno: 2379x, komentářů: 1
Sloup 2017 III. – 10.6.17 |zobrazeno: 4517x, komentářů: 2
Opět jsme se bavili ve Sloupu II. – 26.5.17 |zobrazeno: 4185x, komentářů: 5
Opět jsme se bavili ve Sloupu – 25.5.17 |zobrazeno: 4897x, komentářů: 7
Přednáška: SS-Totenkopfring – 30.4.17 |zobrazeno: 10290x, komentářů: 14
Za Kelty v Týnci nad Labem – 4.2.17 |zobrazeno: 7502x, komentářů: 5
Přednáška Acciho "Fryšava 1945" – 11.11.16 |zobrazeno: 6189x, komentářů: 2
Zavírání Šumavy – 8.11.16 |zobrazeno: 6015x, komentářů: 6
V Protivanově jsme se bavili již počtvrté – 8.10.16 |zobrazeno: 5879x, komentářů: 2
V Protivanově jsem se bavili již počtvrté – 30.9.16 |zobrazeno: 5783x, komentářů: 8
Sloup vašima očima – 1.6.16 |zobrazeno: 5669x, komentářů: 3
Vydařený Sloup 2016 IV. – 31.5.16 |zobrazeno: 5727x, komentářů: 2
Vydařený Sloup 2016 III. – 27.5.16 |zobrazeno: 6233x, komentářů: 10
Vydařený Sloup 2016 II. – 26.5.16 |zobrazeno: 5548x, komentářů: 5
Další poutavé putování za Římany – 4.5.16 |zobrazeno: 6158x, komentářů: 1
Pozvánka na unikátní výstavu – 15.4.16 |zobrazeno: 5594x, komentářů: 3
PF 2016: vybrali jste tu nej – 11.1.16 |zobrazeno: 5673x, komentářů: 2
PF 2016: opět vybíráme tu nejzajímavější – 10.1.16 |zobrazeno: 5925x, komentářů: 16
V Bělorusku přituhuje – 23.12.15 |zobrazeno: 5761x, komentářů: 8
Oppidum Stradonice a detektorové výzkumy – 22.12.15 |zobrazeno: 7094x, komentářů: 4
Pozvánka na výstavu: Smrtí to nekončí – 24.9.15 |zobrazeno: 5683x, komentářů: 7
Protivanov 2015 – II. – 18.9.15 |zobrazeno: 5893x, komentářů: 8
Protivanov 2015 - I. – 18.9.15 |zobrazeno: 5629x, komentářů: 13
Výstava: Poklady doby bronzové – 17.7.15 |zobrazeno: 5733x
Svědectví nálezu: australský ešus 1940 – 29.6.15 |zobrazeno: 5655x, komentářů: 4
Legenda A-2: umění na leteckých bundách – 11.6.15 |zobrazeno: 6715x, komentářů: 17
Jak se oblékal Sloup – 1.6.15 |zobrazeno: 5557x, komentářů: 8
SLOUP 2015 I. – 24.5.15 |zobrazeno: 5912x, komentářů: 6
SLOUP 2015 II. – 24.5.15 |zobrazeno: 6062x, komentářů: 4
Držme Romanovi palce – 3.4.15 |zobrazeno: 6123x, komentářů: 42
Chcete vlastnit kus Atlantického valu? – 31.3.15 |zobrazeno: 5441x, komentářů: 5
Dvě pozoruhodné výstavy v Boskovicích – 9.2.15 |zobrazeno: 5787x, komentářů: 2
PF 2015: vybrali jste tu nej! – 10.1.15 |zobrazeno: 5836x, komentářů: 7
Výstava o čs. legiích ve Vlašimi – 7.11.14 |zobrazeno: 5942x, komentářů: 11
Poutavé putování za Římany – 30.10.14 |zobrazeno: 6471x, komentářů: 6
Soutěž o ceny: „Velká válka“ v nálezech – 10.10.14 |zobrazeno: 6471x, komentářů: 19
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 5825x, komentářů: 8
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 6437x, komentářů: 10
Za tej první vojny – 25.9.14 |zobrazeno: 5501x, komentářů: 11
Festivalový den v Libyni u Lubence – 13.9.14 |zobrazeno: 6003x, komentářů: 5
Nová rubrika „Velká válka – soutěž" – 29.8.14 |zobrazeno: 5810x
12. Tankový den v Lešanech tuto sobotu – 28.8.14 |zobrazeno: 5999x
Výstava o bombardování Brna – 21.8.14 |zobrazeno: 6290x, komentářů: 3
Krádež raritních zlatých mincí – 18.8.14 |zobrazeno: 6364x, komentářů: -12
Archemapp - konečně pořádek v nálezech – 11.7.14 |zobrazeno: 6644x, komentářů: 27
Vyhlášena čtvrtá "zbraňová amnestie" – 7.7.14 |zobrazeno: 7900x, komentářů: 32
V Dupárně v Kynšperku to v sobotu žilo – 1.7.14 |zobrazeno: 5652x, komentářů: 18
V pražské zoo padaly "zlaťáky" – 30.6.14 |zobrazeno: 5968x, komentářů: 14
Pozvánka na výstavu o hledání v ZOO – 21.6.14 |zobrazeno: 6165x, komentářů: 3
Odešla legenda podmořského hledání – 19.6.14 |zobrazeno: 6127x, komentářů: 10
Pozvánka na výstavu do Bechyně – 12.6.14 |zobrazeno: 5869x, komentářů: 1
Poklady, které mění pohled na historii – 7.6.14 |zobrazeno: 6071x, komentářů: 4
I takový byl letošní Sloup I. – 23.5.14 |zobrazeno: 5567x, komentářů: 16
I takový byl letošní Sloup II. – 23.5.14 |zobrazeno: 6112x, komentářů: 4
Sloup 2014 - rekordní účast – 15.5.14 |zobrazeno: 6159x, komentářů: 26
Co jsme se dozvěděli o "počeťácích" – 31.3.14 |zobrazeno: 7379x, komentářů: 6
Archeolog versus detektorář – 22.2.14 |zobrazeno: 5775x, komentářů: 25
Nalezen legendární poklad Nibelungů? – 21.2.14 |zobrazeno: 7291x, komentářů: 10
Seminář archeologové a hledači v ARÚ AV – 31.1.14 |zobrazeno: 8101x, komentářů: 91
PF 2014: vybrali jsme tu nej – 10.1.14 |zobrazeno: 6019x, komentářů: 17
PF 2014: vybíráme tu nejzajímavější – 6.1.14 |zobrazeno: 6639x, komentářů: 38
Veselá vánoční soutěž - vyhlášení – 28.12.13 |zobrazeno: 6073x, komentářů: 30
Veselá vánoční soutěž o ceny – 23.12.13 |zobrazeno: 6424x, komentářů: 400
Půdovky na titulní stránce – 19.12.13 |zobrazeno: 5948x, komentářů: 10
Nálezy antických mincí v Čechách – 17.12.13 |zobrazeno: 6731x, komentářů: 7
Rytířské řády v Hodoníně – 4.12.13 |zobrazeno: 7411x, komentářů: 7
Výstava Po stopách Germánů – 30.10.13 |zobrazeno: 5813x, komentářů: 2
Zlato v …. – 25.10.13 |zobrazeno: 6510x, komentářů: 6
Archeologie přemyslovských Čech – 16.10.13 |zobrazeno: 5825x, komentářů: 3
Nugget Zlatá noha pokořil aukční rekord – 2.10.13 |zobrazeno: 6123x, komentářů: 2
Peníze habsburských panovníků – 26.9.13 |zobrazeno: 6028x, komentářů: 2
Zajímavá výstava v Kolíně – 23.9.13 |zobrazeno: 5643x, komentářů: 4
První setkání hledačů v Protivanově – 20.9.13 |zobrazeno: 6565x, komentářů: 37

 
Půdovky atd.:

Co všechno asi odmykaly? – 20.10.17 |zobrazeno: 2264x, komentářů: 7
Pozdrav z dovolené – 10.8.16 |zobrazeno: 5494x, komentářů: 10
Úklid půdy pokračuje – 23.10.15 |zobrazeno: 5584x, komentářů: 5
Úklid na půdě – 10.10.14 |zobrazeno: 5869x, komentářů: 11

 
Odkrytá historie:

Hledač našel dva 600 let staré prsteny – 9.10.17 |zobrazeno: 5597x, komentářů: 6
Sporťák ležel v zemi půl století – 15.9.17 |zobrazeno: 6372x
V Egyptě objevili 2000 let staré hrobky – 17.8.17 |zobrazeno: 4180x, komentářů: 2
Objev "zlatého vlka" – 15.7.17 |zobrazeno: 7501x, komentářů: 2
Poklad pod podlahou – 26.1.17 |zobrazeno: 27051x, komentářů: 29
Tajemství přívěsku ze Sobiboru – 17.1.17 |zobrazeno: 8725x, komentářů: 9
Hledač našel vzácné vikingské mince – 7.12.16 |zobrazeno: 10148x, komentářů: 5
Studenti našli poklad římských mincí – 26.7.16 |zobrazeno: 8744x, komentářů: 3
Největší nález vikingského zlata v Dánsku – 21.6.16 |zobrazeno: 9226x, komentářů: 7
Vrak na Pobřeží kostlivců vydal poklad – 10.6.16 |zobrazeno: 9101x, komentářů: 7
Zlatý poklad Bójů nalezen v Horním Rakousk – 9.6.16 |zobrazeno: 9348x, komentářů: 3
Objevena první vrstva londýnské historie – 2.6.16 |zobrazeno: 7974x, komentářů: 3
"Chytřejší Enigma" za tři stovky – 31.5.16 |zobrazeno: 8498x, komentářů: 3
Nalezena „ponorka duchů" z WW II. – 27.5.16 |zobrazeno: 9389x, komentářů: 2
Dvojité dno hrnku z Osvětimi ukrývalo šper – 19.5.16 |zobrazeno: 8892x, komentářů: 3
Prospektor našel největší nugget... – 14.5.16 |zobrazeno: 7876x, komentářů: 1
Dánský hledač objevil vikingský poklad – 28.4.16 |zobrazeno: 7578x, komentářů: 4
Co bylo ve vikingském "sudeťákovi" – 6.4.16 |zobrazeno: 6820x, komentářů: 7
Pořádné štěstí začátečníka – 31.3.16 |zobrazeno: 6682x, komentářů: 2
Další námořní hádanka objasněna – 24.3.16 |zobrazeno: 6211x, komentářů: 4
Turistka našla vzácnou Trajánovu minci – 17.3.16 |zobrazeno: 6825x, komentářů: 10
Britský hledač objevil anglosaské sídliště – 10.3.16 |zobrazeno: 5892x, komentářů: 5
Poklady objevené hledači na výstavě – 4.3.16 |zobrazeno: 6317x, komentářů: 2
Školák našel sošku starou 3400 let – 26.2.16 |zobrazeno: 6107x, komentářů: 9
Buldozerista našel římany za šest milionů – 12.2.16 |zobrazeno: 6292x, komentářů: 8
Rok 2015: Velké objevy v archeologii IV. – 28.1.16 |zobrazeno: 6259x, komentářů: 2
Rok 2015: Velké objevy v archeologii III. – 17.1.16 |zobrazeno: 6260x, komentářů: 3
Rok 2015: Velké objevy v archeologii II. – 9.1.16 |zobrazeno: 5752x, komentářů: 2
Dva depoty z Ukrajiny – 23.12.15 |zobrazeno: 5963x, komentářů: 3
Mince z pokladu přepisují historii – 22.12.15 |zobrazeno: 6800x, komentářů: 10
Nejstarší známý zlatý šperk v Evropě? – 28.11.15 |zobrazeno: 6727x, komentářů: 3
Životní nález britského hledače – 18.11.15 |zobrazeno: 6375x, komentářů: 4
Depůtek po čínsku – 11.11.15 |zobrazeno: 6643x, komentářů: 11
Český denár v stříbrném pokladu v Dánsku – 5.11.15 |zobrazeno: 6895x, komentářů: 4
V Egejském moři objeveno 22 vraků – 5.11.15 |zobrazeno: 5920x, komentářů: 3
Neznámé snímky Titaniku – 19.10.15 |zobrazeno: 6260x, komentářů: 5
Prsten manželky Jindřicha VIII.? – 15.10.15 |zobrazeno: 7376x, komentářů: 6
Poklad Quinta Fulviuse – 14.10.15 |zobrazeno: 6739x, komentářů: 3
Tajemný vlak ve Walbrzychu – 6.10.15 |zobrazeno: 9152x, komentářů: 16
Pole plné římských depotů – 6.10.15 |zobrazeno: 6171x
Vikingské mince nalezeny ve Walesu – 19.9.15 |zobrazeno: 6609x, komentářů: 3
Poklad římských mincí nalezen v Sofii – 16.9.15 |zobrazeno: 6969x, komentářů: 32
Depot tolarů a dukátů – 16.9.15 |zobrazeno: 8023x, komentářů: 12
Aztékové krutě demonstrovali svou moc – 21.8.15 |zobrazeno: 6573x, komentářů: 4
Štědrá Florida – 20.8.15 |zobrazeno: 6237x, komentářů: 5
Jak pohřbít čarodějnici – 10.8.15 |zobrazeno: 7219x, komentářů: 2
Letouny ztracené v Pacifiku – 31.7.15 |zobrazeno: 6714x, komentářů: 12
Hledač našel zlaté mince z Říšské banky – 16.7.15 |zobrazeno: 8958x, komentářů: 16
Hledači navedli archeology na poklad – 15.7.15 |zobrazeno: 7158x, komentářů: 6
Detektorář našel zachovalý římský hrob – 10.7.15 |zobrazeno: 6505x, komentářů: 2
Německý bunkr z WW II. otevřen – 16.6.15 |zobrazeno: 7083x, komentářů: 5
Zlatý skytský poklad nese stopy opia – 6.6.15 |zobrazeno: 6715x, komentářů: 9
I v Irsku nacházejí psi poklady – 23.5.15 |zobrazeno: 6243x, komentářů: 5
Stříbro z SS City of Cairo vyzvednuto – 15.4.15 |zobrazeno: 6268x, komentářů: 11
Z moře do vzduchu – 9.4.15 |zobrazeno: 6289x, komentářů: 29
Vyráběli neandertálci šperky? – 27.3.15 |zobrazeno: 6150x, komentářů: 3
V Argentině objeven tajný úkryt nacistů – 24.3.15 |zobrazeno: 7072x, komentářů: 1
Amatérský archeolog našel další unikát – 23.3.15 |zobrazeno: 7883x, komentářů: 2
Knihovna ukrývala poklad mincí – 22.3.15 |zobrazeno: 7908x, komentářů: 6
Unikátní objevy amatérských archeologů – 15.3.15 |zobrazeno: 7147x, komentářů: 9
Mimořádný objev keltského hrobu – 10.3.15 |zobrazeno: 7995x, komentářů: 19
Tajemství čínské mumie – 9.3.15 |zobrazeno: 7281x, komentářů: 12
Iwodžima – 70. výročí „ikonické“ bitvy – 27.2.15 |zobrazeno: 6284x, komentářů: 1
„We also served!“ – 23.2.15 |zobrazeno: 6451x, komentářů: 7
3500 let starý poklad nalezen v Polsku – 23.2.15 |zobrazeno: 7482x, komentářů: 13
Poklad z Berthouville byl restaurován – 17.2.15 |zobrazeno: 6791x, komentářů: 7
Co vše můžeme nalézt z doby bronzové... – 13.2.15 |zobrazeno: 6287x, komentářů: 3
Detektorář vykopal "opilého staříka" – 8.2.15 |zobrazeno: 6613x, komentářů: 3
Co se stalo v den zvaný Halcyon? – 18.1.15 |zobrazeno: 6534x, komentářů: 1
Kousky vikingské kořisti z Irska nalezeny v Norsku – 16.1.15 |zobrazeno: 6169x, komentářů: 1
Fotoaparát z Atlantického valu – 16.1.15 |zobrazeno: 6583x, komentářů: 6
Knoflík z vánočního příměří WW I. 1914 – 8.1.15 |zobrazeno: 6446x, komentářů: 6
Happy Christmas II. nová fota + video – 7.1.15 |zobrazeno: 6520x, komentářů: 11
Happy Christmas za 35 milionů – 7.1.15 |zobrazeno: 6627x, komentářů: 5
Smuteční prsten prohlášen za poklad – 29.12.14 |zobrazeno: 6700x, komentářů: 4
Hitlerův kluzák opět vzlétl – 22.12.14 |zobrazeno: 6853x, komentářů: 6
Depot keltských mincí vydává zlato – 19.12.14 |zobrazeno: 7922x, komentářů: 12
Vánoce a´la NSDAP – 18.12.14 |zobrazeno: 6670x, komentářů: 4
Další útok na koncentrační tábor – 17.12.14 |zobrazeno: 7870x, komentářů: 3
Na „švýcara“ měli patent už Římané – 5.12.14 |zobrazeno: 6492x, komentářů: 6
Hledači poodhalují historii svého kraje – 5.12.14 |zobrazeno: 6577x, komentářů: 2
Poklad římského stříbra – 28.11.14 |zobrazeno: 6276x, komentářů: 6
V Karibiku nalezen vrak holandské lodi – 25.11.14 |zobrazeno: 6581x, komentářů: 3
Nemocniční scan odhalil tajemství poháru – 20.11.14 |zobrazeno: 6448x, komentářů: 4
Detektorář nalezl poklad Vikingů – 18.10.14 |zobrazeno: 7896x, komentářů: 8
Svědectví Seelowských výšin – 12.10.14 |zobrazeno: 7710x, komentářů: 20
Bombardér vyzdvižen po 70 letech z moře – 12.10.14 |zobrazeno: 6708x, komentářů: 3
„Psí známky“ se vrátily po 70 letech – 24.9.14 |zobrazeno: 7153x, komentářů: 2
Nalezen další "irský Ötzi" – 18.9.14 |zobrazeno: 6349x, komentářů: 6
WWII: Dny před tím (3) – 12.9.14 |zobrazeno: 6216x, komentářů: 2
Na Sibiři nalezen US bombardér z WWII – 9.9.14 |zobrazeno: 7219x, komentářů: 7
WWII: Dny před tím (2) – 4.9.14 |zobrazeno: 6075x, komentářů: 3
Hitlerova fotografie jde do dražby – 2.9.14 |zobrazeno: 6174x, komentářů: 7
Instalatér odkryl na zahradě lágr – 2.9.14 |zobrazeno: 6771x, komentářů: 7
Útok na Kisku: památky na kuriózní bitvu – 2.9.14 |zobrazeno: 6769x, komentářů: 12
Poklad nalezen při demolici starého domu – 28.8.14 |zobrazeno: 6570x, komentářů: 5
WWII: Dny před tím I. – 28.8.14 |zobrazeno: 5968x, komentářů: 3
200 let starý „drink“ nalezen ve vraku – 21.8.14 |zobrazeno: 6352x, komentářů: 3
Nejcennější depot mincí v USA v prodeji – 17.8.14 |zobrazeno: 6857x, komentářů: 2
Školáci našli 4300 let starý zlatý šperk – 15.8.14 |zobrazeno: 6669x, komentářů: 6
Zlatý poklad v Normandii z II. WW – 12.8.14 |zobrazeno: 6606x, komentářů: 11
Chemické zbraně v mořích stále hrozí – 18.7.14 |zobrazeno: 6935x, komentářů: 9
Poklad dvou civilizací – 9.7.14 |zobrazeno: 6122x, komentářů: 3
Zákop v Ardenách vydal své tajemství – 7.7.14 |zobrazeno: 6825x, komentářů: 13
Hitler: Těžce na cvičišti... – 7.7.14 |zobrazeno: 6287x, komentářů: 5
Mlčeti zlato! – 6.6.14 |zobrazeno: 6704x, komentářů: 7
Výstava v Přerově o víkendu končí – 1.6.14 |zobrazeno: 6321x, komentářů: 22
"Titanik 19. století" vydává další zlato – 23.5.14 |zobrazeno: 7210x, komentářů: 7
Válku je nejprve slyšet... – 23.5.14 |zobrazeno: 6502x, komentářů: 4
Obrovský poklad či obří kachna? – 12.4.14 |zobrazeno: 6083x, komentářů: 6
Místa duchů II. Základna RAF Molesworth – 8.4.14 |zobrazeno: 6213x, komentářů: 3
1800 let starý dopis vojáka rozluštěn – 31.3.14 |zobrazeno: 6035x, komentářů: 7
Ledovce vydaly munifikovaná těla vojáků – 21.3.14 |zobrazeno: 7787x, komentářů: 26
Místa duchů I. Loď duchů – 20.3.14 |zobrazeno: 7020x, komentářů: 22
Poklady doby bronzové – 10.3.14 |zobrazeno: 6601x, komentářů: 15
Velká odměna pro nálezce pokladu – 8.3.14 |zobrazeno: 6858x, komentářů: 54
V Praze nalezen velký depot mincí – 6.3.14 |zobrazeno: 6065x, komentářů: 26
Nalezen největší depot v historii USA – 28.2.14 |zobrazeno: 7417x, komentářů: 16
Liberator se natrvalo vrátil do Nepomuku – 28.2.14 |zobrazeno: 6551x, komentářů: 18
Bouře odkrývají nebezpečnou historii – 27.2.14 |zobrazeno: 6982x, komentářů: 6
Vikingové: Život a legenda – 7.2.14 |zobrazeno: 7233x, komentářů: 6
"Zlatý anděl" viděl konec Války růží – 31.1.14 |zobrazeno: 6377x, komentářů: 12
Záhada smrti Alexandra Velikého – 19.1.14 |zobrazeno: 8189x, komentářů: 7
Cestovní zpráva z archeologické besídky – 20.12.13 |zobrazeno: 6295x, komentářů: 10
Můj životní nález – 12.12.13 |zobrazeno: 6125x, komentářů: 19
Jackpot za 462 000 liber – 12.12.13 |zobrazeno: 6401x, komentářů: 8
Po stopách dopisu svobodníka Eddingtona – 6.12.13 |zobrazeno: 6002x, komentářů: 9
Poklady z kalné River Wear – 6.12.13 |zobrazeno: 6476x, komentářů: 13
Přemysl Otakar II. ve Svaté zemi – 3.12.13 |zobrazeno: 6676x, komentářů: 8
Masonův poklad - dvakrát nalezený – 2.12.13 |zobrazeno: 6620x, komentářů: 10
Zlatý Licinius za 48 000 dolarů – 1.12.13 |zobrazeno: 6106x, komentářů: 24
Zlaté štěstí začátečníka – 25.11.13 |zobrazeno: 7441x, komentářů: 21
Švédové našli „zlaté" hlavy Vikingů – 21.11.13 |zobrazeno: 6689x, komentářů: 11
Unikátní nález detektorem II. – 16.11.13 |zobrazeno: 7866x, komentářů: 8
Unikátní nález detektorem – 11.11.13 |zobrazeno: 6150x, komentářů: 7
Statistika pokladů – 7.11.13 |zobrazeno: 6324x, komentářů: 3
Hledači a archeologové v Británii – 4.11.13 |zobrazeno: 6587x, komentářů: 12
Jackpot od Pobřeží pokladů – 25.10.13 |zobrazeno: 6367x, komentářů: 4
Vydají zavraždění Vikingové tajemství? – 24.10.13 |zobrazeno: 6645x, komentářů: 9
Nedopovězený příběh – 23.10.13 |zobrazeno: 6559x, komentářů: 9
Nugget za všechny prachy – 21.10.13 |zobrazeno: 7173x, komentářů: 10
Boj o asyrský poklad skončil – 17.10.13 |zobrazeno: 6166x, komentářů: 12
Nejkratší vyznání – 16.10.13 |zobrazeno: 6385x, komentářů: 5
Jezero Titicaca vydalo další poklad – 15.10.13 |zobrazeno: 6811x, komentářů: 9
Jak "Mezek" pokořil Spitfiry – 10.10.13 |zobrazeno: 6806x, komentářů: 13
Magnetické vlny zkoumají lodě duchů – 7.10.13 |zobrazeno: 6572x, komentářů: 5
USA na sebe téměř svrhly vodíkovou bombu – 1.10.13 |zobrazeno: 6357x, komentářů: 7
Objevena Kristova bájná Dalmanuta? – 30.9.13 |zobrazeno: 6963x, komentářů: 4
Kurgan skrýval poklad Sarmatů – 24.9.13 |zobrazeno: 7666x, komentářů: 10
Zapomenuté římské tažení – 20.9.13 |zobrazeno: 6594x, komentářů: 7
Hesse prý zabili Britové – 17.9.13 |zobrazeno: 6419x, komentářů: 6
Bahno ukrývalo poklad z WW II. – 16.9.13 |zobrazeno: 9047x, komentářů: 18
Letecké snímky odkryly hrob bojovníka – 15.9.13 |zobrazeno: 6742x, komentářů: 21
Největší depot mincí potřebuje peníze – 13.9.13 |zobrazeno: 6503x, komentářů: 18
Muzeum v atomovém bunkru – 11.9.13 |zobrazeno: 6404x, komentářů: 7
Poklad z Křížového vrchu vystaven – 10.9.13 |zobrazeno: 6658x, komentářů: 25
U Chrámové hory objeven zlatý poklad – 10.9.13 |zobrazeno: 6382x, komentářů: 7
Nejsme trošku troškaři? – 10.9.13 |zobrazeno: 6195x, komentářů: 5
Nalezen hrob Attily? – 1.1.70 |zobrazeno: 6970x, komentářů: 8

 
Soutěže:

Velká válka: doteky historie – 19.11.14 |zobrazeno: 7027x, komentářů: 8

 



Teknetics Eurotek PRO - Detektor kovů


 Nabídka detektory kovů
Lorenz Deepmax Z1 - detektor kovů - Detektory kovů
Lorenz Deepmax Z1 - detektor kovů


Cena: 146460 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Cívka Ultimate XP (18kHz) 33cm - Detektory kovů
Cívka Ultimate XP (18kHz) 33cm


Cena: 3990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 190 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více



 Outdoorové vybavení
Funkční oudoorové termo triko - Detektory kovů
Funkční oudoorové termo triko


Cena: 640 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 50 Kč
více


 Kde to nejvíce žije?
Z válkaře mincičkář - poradíte s identifikací?
zob.: 2224x, kom.: 44
Pár nálezů z lesa
zob.: 4621x, kom.: 34
Přisežná silniční stráž
zob.: 3167x, kom.: 28
Kříž ještě jednou
zob.: 1345x, kom.: 17
Směska z jedné louky
zob.: 1335x, kom.: 13

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Detektor kovů



[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2018, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ